Archive for yogavorm

Sivananda Yoga

Sivananda yoga is een vorm van hatha yoga, het is een klassieke en traditionele Yogastijl. De grondleggers van Sivananda yoga zijn Swami Sivananda en zijn leerling Swami Vishnu Devananda, één van India’s grootste Yoga Meesters van het moderne India. In Nederland is Sivananda yoga niet heel erg bekend, maar internationaal gezien is Sivananda yoga wel een bekende yogastroming. De Sivananda organisatie heeft verscheidene ashrams en centra over de hele wereld, waar iedereen terecht kan voor yogavakanties, retraites en -opleidingen. Zie www.sivananda.org

Heel kenmerkend voor Sivananda yoga is de vaste lesopbouw:

Beginontspanning
ademhalingsoefeningen
Zonnegroet
asana’s (houdingen)
Uitgebreide, meditatieve eindontspanning

De beginontspanning is bedoeld om alle spanningen en vermoeidheid van je af te laten glijden, zodat je je vanuit ontspanning kunt gaan inspannen. Met de ademhalingsoefeningen verbeter je onder meer je longcapaciteit. De zonnegroet is een dynamische reeks van houdingen achter elkaar uitgevoerd, en is bedoeld als opwarming voor de asana’s. De 12 asana’s zijn houdingen die wat langer aangehouden worden. Ze zijn zodanig opgebouwd dat alle spieren van je lichaam zowel aangespannen (sterker maken) als gestretcht (flexibiliteit) worden. De oefeningen zijn onder meer gericht op het soepel maken van de rug, een belangrijke basis voor een gezond lichaam. Elke les wordt afgesloten met een uitgebreide, geleide meditatieve ontspanning van ca. 15 minuten.

De vaste lesopbouw is allerminst saai. Integendeel, het stelt je in staat de oefeningen grondig te leren kennen. Daardoor kun je geleidelijk je aandacht gaan verleggen van het uitvoeren van de oefeningen (in het begin) naar het naar binnen keren van je aandacht en het vergroten van je concentratie en innerlijke rust. Zo leer je steeds opnieuw, ook na jaren van yoga-beoefening, nieuwe aspecten van jezelf kennen, zowel lichamelijk als mentaal.De houdingen veranderen niet, jijzelf wel!
In Sivananda yoga worden de houdingen wat langer aangehouden, varierend van een halve tot enkele minuten. Hierdoor werken de houdingen niet alleen op je spieren, maar ook op dieperliggende weefsels zoals je gewrichten, zenuwen en inwendige organen. Na bijna elke houding wordt kort gerust waardoor je lichaam het effect van de houding goed kan ondergaan.

Integrale Yoga

De grondleggers voor de Integrale Yoga zijn Sri Aurobindo (India) en De Moeder (Frankrijk).
Deze twee-eenheid bracht een nieuw bewustzijn in de aardse materie.

De term Integrale kan op twee manieren worden opgevat:

1. Deze Yoga integreer je in het dagelijks leven.
2. Deze Yoga is een integratie van alle traditionele Yogavormen.

Kerngedachte van de Integrale Yoga is een afstemming op het kruincentrum waardoor men zich afstemt op een hoger bewustzijn.
Dit hogere bewustzijn wordt allereerst ervaren als een kracht die een soort druk op het hoofd veroorzaakt, maar zal binnen niet al te lange tijd ervaren worden als een bewustzijn dat de mens op alle mogelijke manieren van dienst zal zijn.

Een Integrale Yogales bevat de volgende leselementen:

Hatha Yoga: Lichaamsoefeningen
Onder Hatha Yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop geconcentreerd. Men wordt zich bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn. Het resultaat is een gezond functionerend lichaam. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren.

Pranayama: Adem oefeningen
Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt.
Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Men dient de natuurlijke ademhaling terug te vinden.

Ontspanning
Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt men bewust van spanning in verschillende delen van het wezen. Het bewustworden en observeren hiervan is een eerste stap om
tot verdiepte ontspanning te komen.

Concentratie en meditatie.
Het stilmaken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten.
Tijdens de meditatie komt men in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Men wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de integrale yoga
wordt omschreven als “de kracht van boven”. Men komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare
kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.

Het is een Yogavorm voor alle leeftijden en voor elk lichaam.

Meer informatie over de bijzonder Yogavorm: Integrale Yoga

Raja Yoga

Raja yoga is een van de hoofdtakken van yoga en staat beschreven in Patanjali’s Yogasoetra’s.
Het is een samenstel van oefeningen om de geest te leren beheersen.
Het gaat om bewustwording en het vermogen de gedachten in banen te leiden.
Wie deze vorm van yoga beoefent, bewandelt de koninklijke weg: Raja betekent koning of hoogste.

De Yogasoetra’s van Patanjali beschrijven de Raja Yoga, waarvan de Hatha Yoga de basis vormt.
Traditiegetrouw houdt men vier hoofdstelsel van de yoga aan:

Jnana Yoga: de yoga van onderzoek langs de weg van het intellect, voortgezet tot voorbij de gebruikelijke mentale begrenzing;

Bhakti Yoga: de yoga van liefde en toewijding gericht op het goddelijke, hetzij door een voorstelling van het goddelijke door een object of door een persoon in wie men het goddelijke ziet;

Karma Yoga: de yoga van handeling zonder gehechtheid en zonder eigenbelang;
deze yoga is min of meer gericht op het goddelijke.

Raja Yoga: de ‘koninklijke’ combinatie van de voorgaande yogavormen

De acht geledingen (ashtanga) van Raja Yoga zijn opgebouwd uit de volgende
niveaus:

1. Yama verwijst naar de vijf onthoudingen
Ahimsa: geweldloosheid
Satya: waarheid
Asteya: niet stelen
Brahmacharya: kuisheid
Aparigraha: afzien van begeerte

2. Niyama verwijst naar de vijf voorschriften/idealen
Shaucha: zuiver/ consequent zijn
Santosha: tevredenheid, de bron van de allerhoogste vreugde
Tapas: soberheid
Svadhyaya: zelfbeschouwing
Ishvarapranidhana: overgave aan/ aanbidding van Ishvara

3. Asana: lichamelijke oefening

4. Pranayama: energiebeheersing

5. Pratyahara: terugtrekking van de zintuigen ‘uit’ de wereld buiten naar binnen toe

6. Dharana: concentratie

7. Dhyana: meditatie

8. Samadhi: contemplatie

Hoe de Raja Yogalessen in de praktijk gebracht wordt, hangt natuurlijk sterk af van de yogaschool waar je deze yoga beoefent.
Over het algemeen is het zo dat de doorlopende cursussen alle acht stappen van de Raja Yoga in theorie en praktijk brengen.
Er wordt aandacht geschonken aan lichaamshouding en -oefening, adem en energiebeheersing, concentratie en meditatie.
De oefeningen geven de lichamelijke en geestelijke rust.

De cursus Ontspannen vormt de basiscursus. De cursus Beheersen is vooral bestemd voor hen, die zich in de breedte in Raja Yoga willen bekwamen, Yogatechnieken willen beheersen en zodoende blijvend willen profiteren van de gunstige effecten van Yoga op lichaam en geest.
De cursus Beheersen geeft tevens een kwalitatieve ondergrond voor de Docentenopleiding.

Dru Yoga

Dru yoga is in de laatste decennia van de 20e eeuw overgebracht van India naar het westen door Mansukh Patel die op dat moment in Engeland studeerde. Hij heeft deze yogastijl sinds zijn jeugd geleerd van zijn ouders die volgelingen waren van Mahatma Gandhi. Inmiddels is het geïntroduceerd in 31 landen en wordt het beoefend door duizenden mensen.

Mansukh is een fanatiek wandelaar die zijn inspiratie uit de natuur haalt.
Dru yoga (Sanskriet: dru = lopen), ook wel yoga van het hart, is een beweeglijke vorm van yoga die werkt met series, die Energy Block Release (EBR) worden genoemd.

De yogamethode is een vorm van Hatha Yoga gebaseerd op de godheid Dhruva. Het woord Dru in de naam verwijst naar Dhruva, een prins uit de hindoeïstische mythologie die door de god Vishnoe werd vereerd met het eeuwige verblijf op de poolster (Dhruva Nakshatra in het Sanskriet). Het verhaal van Dhruva’s leven wordt vaak aan kinderen verteld als een voorbeeld van doorzettingsvermogen, devotie, standvastigheid en vrijheid van angst en was de inspiratie voor deze yogastijl.

In deze vorm van yoga komt de betekenis van Dhruva terug als stilte en onveranderlijkheid, als de poolster die op een vast punt aan de hemel staat en waaromheen alle andere sterren lijken te bewegen. Dit symboliseert het vinden van een stille plek van binnen, waarbij iemand stormen om zich zou waarnemen zonder uit balans te raken. Dru yoga zou helpen de wereld liefdevoller te zien en milder en met vertrouwen in het leven te staan. Verder zou men er energiek, uitgerust en vrolijk van worden.

Deze yoga werkt onder andere met chakra’s en met name het hartchakra. Dit gebeurt op basis van golvende en vloeiende zwaaibewegingen die meestal worden ondersteund door muziek. Hiermee zou prana weer op gang gebracht worden. Bij dru yoga speelt pranayama (ademhaling) een grote rol. Verder kenmerkt het zich door buigingen van de gewrichten, het werken aan kernstabiliteit en golvende en draaiende bewegingen van de ruggengraat en meditatieve oefeningen.

In dru yoga is er sprake van vijf stadia:

Activatie
Energy block release
Dru-yoga asana’s en sequenties
Ontspanning
Meditatie

Bikram Yoga

Bikram Yoga is ontwikkeld door Bikram Choudhury, die Yoga bestudeerde met Bishnu Ghosh, een broer van Paramahansa Yogananda.
Hij liep een ernstige knieblessure op tijdens het trainen met gewichten. Zijn doktoren hadden hem al meegedeeld dat hij naar alle waarschijnlijkheid nooit meer zou lopen. Na zijn Yoga leraar geraadpleegd te hebben hervatte hij zijn Yoga oefeningen, en zijn dagelijkse uitvoering van de Asana’s stelde hem in staat zijn spieren opnieuw op te bouwen en weer te lopen.
Filmsterren, atleten en andere mensen beweren ook dat het beoefenen van Bikram Yoga hen geholpen heeft bij het bereiken van hogere niveaus van functioneren, het verlengen van hun carrières, het genezen van hun lichamen, het bereiken van mentale helderheid en het verhogen van hun energieniveaus.

Waaruit bestaat een Bikram Yogales?
Een bikram Yogales bestaat uit een serie van 26 houdingen die worden uitgevoerd in een ruimte verhit van 32 tot 38° Celcius.
Elke Yoga Houding wordt gebruikelijk twee maal uitgevoerd, en een bepaalde tijd aangehouden.
De Yogalessen starten met Staande Houdingen, dan Rugbuigingen, Voorwaartse Buigingen, en vervolgens Draaiingen. De Houdingen worden begeleid door Kapalabhati Ademhaling, of de “Ademhaling van het Vuur”.

Waarom gebruikt men hitte?
Hitte wordt toegepast in Bikram Yoga om het lichaam toe te staan dieper en veiliger in een Yoga Houding te komen. Je lichaam wordt flexibeler in de hitte. De meeste houdingen in Bikram Yoga zijn fysiek zwaar. De hitte kan je helpen houdingen aan te nemen die je onder normale temperaturen niet kunt aannemen.
Het risico op blessures wordt verkleind, het zweten wordt bevorderd en het doel daarvan is het uitstoten van gifstoffen. De houdingen zijn niet alleen bevorderlijk voor je spieren, maar ook voor je interne organen. Elke houding rekt en versterkt je spieren, gewrichten en gewrichtsbanden; tegelijk stoot het de gifstoffen uit het lichaam en versterkt het de interne organen zoals de Klieren en het Zenuwstelsel.

Sommigen die Yoga beoefenen raken ontmoedigd omdat ze denken dat ze niet flexibel genoeg zijn. Yoga draait niet om flexibiliteit, maar om het versterken van het lichaam en de ruggengraat met het doel een eenheid te creëren tussen lichaam, geest en ziel. Het enige dat telt is het juiste trachten te doen zonder het lichaam te forceren.

Voor wie?
Iedereen kan Bikram Yoga beoefenen. Mensen met chronische aandoeningen zoals Arthritis, Diabetes, en schildklieraandoeningen kunnen veel baat hebben bij het uitvoeren van Yoga houdingen; ze verminderen de symptomen. Tevens zijn deze houdingen een uitstekende manier om aandoeningen te voorkomen omdat ze het lichaam gezond houden.

Kundalini Yoga

Kundalini (Sanskriet) betekent letterlijk ‘opgerolde’. Dit duidt op de energie die opgerold in het stuitchakra ligt. Kundalini Yoga is de technologie om deze energie te ontwaken en omhoog te brengen via de chakra’s (bewustzijnscentra). Kundalini is de evolutionaire energie in de mens en dus enorm krachtig. Daarom is het raadzaam om het opwekken ervan altijd onder begeleiding te doen. Ook stem je je voor je beoefening altijd af op je hogere Zelf.
De kundalini Yoga gaat naast het activeren van de energie ook over het voorbereiden van lichaam en geest op die krachtige stroom.

De veranderingen die het intreden van het nieuwe tijdperk met zich meebrengen blijven niet onopgemerkt voor ons mensen. De planeet en ook wij zelf ondergaan een diepe transformatie.
Kundalini Yoga kan je daarin heel goed helpen. Het ruimt blokkades op, brengt oude energiepatronen aan het oppervlak, transformeert, kalmeert en geeft je de grit, gratie, het aanpassingsvermogen en de kracht die je nodig hebt in deze tijd.

Kundalini Yoga heeft in het westen met name bekendheid verkregen dankzij meester Yogi Bhajan, die deze vorm in 1969 in de VS introduceerde.

Iyengar Yoga

Iyengar-yoga, voluit B.K.S. Iyengar-yoga, is een vorm van hatha yoga die ontwikkeld is door B.K.S. Iyengar.

Iyengar-yoga karakteriseert zich door de grote aandacht die er tot in detail is voor het in lijn brengen van het lichaam met de geest; dit wordt ook wel proprioceptie genoemd. Het is sterk verankerd in de traditionele acht takken van yoga zoals die zijn neergelegd door Patanjali in de Yogasoetra’s en waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van kracht, weerstand, flexibiliteit en balans, door middel van concentratie (Dharana) en meditatie (Dhyana). Deze acht takken zijn:

Yama and Niyama
Asana’s
Pranayama
Pratyahara
Dharana
Dhyana
Samadhi

Iyengar-yoga staat bekend om het gebruik van hulpmiddlen, zoals banden, blokken en kussentjes, die dienen als ondersteuning bij de uitvoering van de asana’s. Deze hulpmiddelen hebben ten doel de beginnende, minder lenige, zieke of vermoeide beoefenaars de oefeningen op een eenvoudige manier volledig te laten ervaren.

Door de oefening van een systeem van asana’s, richt Iyengar-yoga zich op het verenigen van het lichaam, de geest en de ziel voor gezondheid en welzijn. Iyengar-yoga wordt beschouwd als een krachtig instrument om stress van het moderne leven te verminderen, wat op zijn beurt zou moeten leiden tot verbetering van het fysieke en spirituele welzijn.

Bij Iyengar-yoga worden de onjuist ingezette houdingen en fouten gecorrigeerd. B.K.S. Iyengar leidde duizenden leraren op tijdens een studie van twee tot vijf jaar voor het eerste certificeringsniveau. Een hogere certificering kan tien jaar of meer duren. In Nederland zijn er tussen de 90 en 100 Iyengar-yogaleraren die opgeleid zijn in het Iyengar Yoga Institute Amsterdam en het Iyengar Yoga Instituut Rotterdam. In bijna iedere grote stad zijn Iyengar Yoga scholen te vinden o.a Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Ashtanga Yoga

Ashtanga yoga is een yogavorm die al werd beschreven door Patanjali in zijn Sutra’s .
Het is vermoedelijk al 5.000 jaar oud. Het hedendaagse Ashtanga yoga kwam naar het westen door
Sri K. Pattabhi Jois die het begon te studeren op zijn 12e bij zijn Guru Sri Krishnamchary.
Vandaag de dag worden er nog mensen opgeleid door zijn zoon, Manju Jois.

Ashtanga betekent de acht ledematen of het achtvoudige pad.

  • Yama (morele code – zelfbeheersing)
  • Niyama (zuivering en leer)
  • Asana (integratie van lichaam en geest door fysieke activiteit)
  • Pranayama (beheersing van de ademhaling)
  • Pratyahara (beheersing van de zintuigen)
  • Dharana (concentratie)
  • Dhyana (meditatie)
  • Samadhi (contemplatie – de stille staat van gedachteloos bewustzijn)

Het is anders dan de meeste andere vormen van yoga in het westen. Door middel van vinyasa’s ( vloeiende bewegingen) worden de asana’s (statische houdingen) aaneengeschakeld. Er wordt gewerkt met de Ujjayi ademhaling. Dit is een speciale vorm van ademhalen die ook wel wordt omschreven als oceaanademhaling. Hierdoor ontstaat er een bijzondere warmte (prana = levensenergie). Het lichaam gaat zweten en er ontstaat een goede doorbloeding. Afvalstoffen worden afgevoerd, spieren, pezen, zenuwen, klieren, botten en organen worden versterkt. Maar ook op het geestelijke vlak zorgt het voor bewustwording. De ademhaling trekt je aandacht naar binnen. Door het beheersen van de ademhaling komen lichaam en geest tot rust.

Kortom Ashtanga Yoga is meditatie in beweging.

Power Yoga

Zoals de naam al doet vermoeden is Power Yoga een krachtige en dynamische vorm van yoga.
Het woord power staat echter eerder voor energie dan voor kracht of macht.
Power Yoga is een westerse variant van Ashtanga Yoga.

Energieker
Power Yoga kenmerkt zich, net als Ashtanga Yoga, door het achter elkaar uitvoeren van een serie asana’s (yoga houdingen). Hierdoor ontstaat er echt een ‘flow’ van bewegingen. Dit gaat samen met een diepe ademhaling, de ujjayi ademhaling. De vloeiende bewegingen, in combinatie met de gecontroleerde ademhaling activeren de energiestromen in je lichaam.
Het complete lichaam is erbij betrokken. Dit leidt er toe dat je je na een aantal weken Power Yoga fitter, energieker en kalmer voelt. Goed voor de ontwikkeling van spieren is het ook.

Mentale veerkracht
Bij Power Yoga ligt de nadruk op het fysieke aspect van de mens. De innerlijke verandering die plaatsvindt heeft betrekking op het vrijkomen van emoties, spanningen en allerlei angsten die de mens vaak ongewild heeft opgeslagen in zijn systeem. Het lichaam wordt losgemaakt en eventuele spanningen en emoties eruit gewerkt waardoor de mentale veerkracht wordt herontdekt en versterkt.

De uitwerking op het fysieke lichaam
Power Yoga kan helpen om het hormonale stelsel te verbeteren, de bloedsomloop te stimuleren, het hart krachtiger te maken en het zenuwstelsel door de juiste ademhalingstechieken meer tot rust te brengen. Bovendien helpt Power Yoga de spijsvertering en geeft het een stimulans aan het afvoersysteem.

Zwangerschapsyoga

Zwangerschapsyoga heeft tot doel de moeder fysiek en geestelijk op de geboorte van haar kind voor te bereiden en haar te leren de innerlijke processen die zich tijdens en na de zwangerschapsperiode afspelen, bewust te worden en beter te doorgronden.

Tijdens deze yoga zal door middel van specifieke oefeningen het lichaam worden voorbereid op de bevalling.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan ontspannings- en ademhalingsoefeningen, speciaal aangepast aan de persoonlijke toestand.

Ook staan er vaak lichte meditaties op het programma om in contact te komen met de stilte in jezelf.
De ongeboren baby is heel ontvankelijk voor de lichamelijke en geestelijke toestand van vooral de moeder en ook van de vader. Door deze yoga leer je je hiervan bewust te zijn en deze te beïnvloeden.
Voor het kind wordt een basis gelegd voor een harmonieuze ontwikkeling, die zal doorwerken in het verdere leven.

Op sommige yogascholen kan de aanstaande moeder haar partner meenemen.
Andere yogascholen geven er de voorkeur aan alleen de vrouwen op les te hebben.
Vaak wordt er dan wel een éénmalige instructieles gegeven om de aanstaande vader uit te leggen wat zijn rol kan zijn voor en tijdens de bevalling.